Veilig en Gezond sporten

Bij BLC is er ook aandacht voor veilig en gezond sporten. De Commissie Veilig en Gezond Sporten heeft het afgelopen seizoen een aantal initiatieven ontplooid. Een daarvan gaat over de introductie van de Verklaring Omtrent Gedrag. BLC heeft besloten tot de invoering van de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). De invoering en organisatie hiervan wordt door deze commissie verzorgt.  

Contact: 
 

        
Marcel van Meel
Coördinator
   

SUBMENU