Gedragsregels

De letters BLC staan officieel voor Beatrix LVV Combinatie maar ook voor Bijzonder Leuke Club. Woorden van die strekking horen we vaak over onze vereniging en daarop zijn we trots. Sterker nog: daaraan hechten we veel waarde. BLC moet voor iedereen een veilige omgeving zijn. Om de goede sfeer binnen de club te vast te houden, heeft BLC 10 hoofdregels uitgewerkt, die gelden voor alle leden en gasten van onze vereniging.
  1. We hebben respect voor elkaar en voor onze gasten. Discriminatie wordt niet geduld.
  2. De leden van BLC zijn gastvrij naar elkaar en naar hun gasten. Buiten BLC zijn zij graag geziene gasten.
  3. Geweld en (seksuele) intimidaties tolereren wij niet.
  4. Leden van BLC respecteren andermans eigendommen.
  5. BLC is een sportieve vereniging. Binnen en buiten het veld. De scheidsrechter heeft altijd gelijk.
  6. KNVB-straffen worden op de betreffende leden verhaald.
  7. Binnen BLC geldt in openbare ruimtes een rookverbod.
  8. Drugsgebruik is niet toegestaan. Geen alcohol voor leden jonger dan 18 jaar.
  9. Onze leden spreken elkaar aan op ontoelaatbaar gedrag.
  10. Bij overtreding van deze regels moet melding worden gemaakt bij (een lid van) het bestuur of een door het bestuur daarvoor aangewezen vertrouwenspersoon van onze club.
Een oud spreekwoord luidt: wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten. 
Het spreekt dus voor zich dat (ernstige) overtredingen tot maatregelen kunnen leiden.

SUBMENU