Evenementenstatuut

De BLC-agenda is de kalender waarop de door de club georganiseerde activiteiten en evenementen zijn opgenomen.

Soorten activiteiten
Wat voor soort activiteiten komen er op de kalender?

Verenigingsgebonden toernooien en wedstrijden (niet competitie en beker)
Interne toernooien
Toernooien met openbare inschrijving
Toernooien van derden met club- of maatschappelijk belang
Bedrijventoernooi
Schooltoernooi
Toonen-toernooi
Andere toernooien

Bijeenkomsten
Verenigingsgebonden bijeenkomsten en vergaderingen
Bijeenkomsten van maatschappelijk belang (bijv. KNVB, Stan Meewis-mars enz.)

Feesten en overige evenementen
Verenigingsgebonden activiteiten
Minimaal een team, een groep vrijwilligers enz.
Het aantal leden bij de activiteit is groter dan het aantal niet-leden

Aanvragen
Ieder lid van de vereniging mag namens meerdere leden een aanvraag voor een evenement indienen.
Verzoeken van buitenaf moeten door een lid worden ingediend (bijv. sportdag voor een organisatie of belangenvereniging).

De onderstaande gegevens dienen voor de aanvraag van het evenement te worden aangeleverd. Dit dient minimaal 4 weken voorafgaand aan het evenement te gebeuren.

Gegevens aanvrager
Naam aanvrager
Lid en team
Telefoonnummer en e-mailadres
​Datum aanvraag

Gegevens evenement
Datum evenement
Beschrijving
Doelgroep

Benodigde faciliteiten
Gebruik en inzet horeca
Gebruik van de accommodatie (kantine, terras, kleedkamers, velden)
Materialen
Inbreng medewerkers/vrijwilligers
Andere ondersteuning

Begroting
Toevoegen van een begroting (specificatie van inkomsten en uitgaven)

Stuur vervolgens je aanvraag per e-mail naar: evenementen@svblc.nl

Beheerders
De beheerders van de BLC-agenda, zijn de verantwoordelijken voor de accommodatie en de horeca. Zij besluiten over het wel of niet opnemen van aanvragen. Daarnaast spelen beschikbaarheid van accommodatie, medewerkers, vrijwilligers en financiën nog een belangrijke rol.

De beheerders behouden zich het recht voor evenementen te weigeren als er niet aan de gestelde indieningstermijn is voldaan. Zij stemmen (zo nodig) af met de penningmeester en derden en reageren binnen een termijn van enkele werkdagen of de aanvraag akkoord is of niet. Bij twijfelgevallen wordt het bestuur geraadpleegd.

SUBMENU