Update Vernieuwbouw

 

De start van het seizoen 2018-2019 nadert en op de achtergrond is er hard gewerkt aan de toekomst van het clubgebouw van BLC. Inmiddels hebben we moeten besluiten om de start van de bouw uit te stellen naar 2019.


Waar staan we?
Eerst even een terugblik. Op de ALV in december 2018 zijn er een aantal onderwerpen aan de aanwezige leden voorgelegd en goedgekeurd zoals:

  • terugkopen clubhuis, eigendom van de gemeente
  • aanvragen van borgstelling bij de gemeente en Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) ten bedrage van € 300.00,--;
  • oprichten van Vereniging van Eigenaren, noodzakelijk omdat gemeente en BLC straks gezamenlijk eigenaar zijn van gebouw.
Met de gemeente is overeenstemming bereikt over de terugkoop en is inmiddels goedgekeurd door het College van B&W, ook de borgstellingen zijn afgegeven. Voorbereidingen zijn getroffen om bovenstaande zaken notarieel af te handelen. De omgevingsvergunning is afgegeven voor de vernieuwbouwplannen. Kortom, alle noodzakelijke acties zijn in gang gezet of geregeld.


Aanbestedingsprocedure
In januari is gestart met de aanbestedingsprocedure conform richtlijnen gemeente ’s-Hertogenbosch. Daartoe zijn we verplicht. Op basis van de definitieve ontwerptekeningen en technische omschrijving van BiermanHenket architecten zijn vier aannemers gevraagd een aanbieding te doen. In de meivakantie is de inschrijfmogelijkheid gesloten. Er heeft helaas maar 1 aannemer ingeschreven. De inschrijving was flink boven het gestelde plafondbedrag. We hebben dus nog geen aannemer kunnen selecteren. Oorzaken: de overspannen bouwmarkt jaagt prijzen op, er is te weinig personeel beschikbaar en de orderportefeuilles zitten vol.


Hoe nu verder?
Het projectteam Vernieuwbouw, het architectenbureau en de gemeente hebben onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om alsnog tot een haalbaar en betaalbaar plan te komen met de aannemer die als enige ingeschreven heeft. Er zijn nu drie scenario’s, waarvan we er één moeten kiezen.


Scenario A: extra financiering regelen voor het gehele plan
Het eerder berekende budget van € 700.000,- is ontoereikend. Indien we willen vasthouden aan de uitvoering van het complete plan en deze in 1x willen realiseren, zullen we eerst het verschil van ongeveer € 250,000, - moeten organiseren. Pas daarna kan opdracht tot vernieuwbouw worden gegeven.


Scenario B: aangepast plan tegen een lager budget
Er is door het project Vernieuwbouw onderzocht welke (rigoureuze) aanpassingen in het oorspronkelijke plan gedaan kunnen worden om zo dicht mogelijk tegen het budget van € 700.000,-- te komen. Naast een aantal aanpassingen, zou het betekenen dat kleedkamers 6,7,8 en 9 (de meest recente) zonder douches uitgerust gaan worden. Ook dit scenario kan alleen als er ongeveer € 125.000,-- extra financiering geregeld wordt. Pas daarna kan opdracht tot vernieuwbouw worden gegeven.


Scenario C: Fasering Vernieuwbouw binnen financiële mogelijkheden
Als we uitgaan van bestaand budget en prioriteit geven aan de meest urgent werkzaamheden, dan kunnen we ook ervoor kiezen om in eerste instantie alleen de gehele benedenverdieping te doen. We stellen dan de Vernieuwbouw van het Clubhuis (bovenste gedeelte gebouw) uit totdat daarvoor de benodigde financiering is opgehaald. De financiële dekking voor de benedenverdieping (kleedkamers en algemene ruimten) is namelijk reeds gerealiseerd. Met dit scenario kunnen we in 2019 wel starten met de benedenverdieping.


Oproep vorming Projectgroep Financiering Vernieuwbouw
Welk scenario we ook kiezen, aanvullende financiering is nodig. We doen een beroep op onze leden die verstand hebben van financiering, werving, sponsoring, acquisitie om deel te nemen in de Projectgroep Financiering. Extra schouders ter ondersteuning van het Projectteam Vernieuwbouw zijn nu nodig. Zonder hulp komt er geen Vernieuwbouw van het Clubhuis (de bovenverdieping). Zie jij ook de noodzaak van verbouwing van het Clubhuis en wil je helpen? Meld je dan aan bij Robert Wit, voorzitter, voorzitter@svblc.nl


Algemene Ledenvergadering
Om de inspraak van de leden te borgen organiseren we binnenkort een ALV om de meningen te peilen en onderwerpen in stemming te brengen. Ook zullen we dan een toelichting geven op de verschillende scenario’s.


Ondanks de tegenslagen houden we vol en zullen slagen. Dank voor je support.


Namens het Projectteam Vernieuwbouw en het bestuur van BLC,

Joep Mol & Robert Wit


Naar Nieuwsarchief

SUBMENU