Vrienden van BLC: Wie denkt er mee?

 

Het gaat goed met BLC. De club groeit en is financieel gezond. Intussen blijft BLC die gezellige club waar mensen elkaar graag ontmoeten. De komende tijd investeert BLC samen met de gemeente in de hoognodige verbouwing van het complex. Veel mensen willen wel bij zo’n club horen. Maar de vereniging heeft ook nieuwe inkomsten nodig. Naast contributie-, horeca- en sponsorinkomsten willen we daarom een vierde bron aanboren: donaties. We noemen de donateursVrienden van BLC

Vrienden van BLC heeft als doel om de activiteiten van BLC te steunen door aanvullende financiële bijdragen, zodat goede initiatieven van leden door kunnen gaan. Ook als daar binnen de bestaande begroting soms niet de middelen voor zijn. Iedereen kan vriend worden, voor 50 € per seizoen.


Om dit te organiseren, willen we een Commissie Vrienden van BLC in het leven roepen. Die commissie moet gaan bestaan uit drie personen, uit alle afdelingen van de club. Zij verzamelen ideeën waaraan het geld kan worden besteed. Over de besteding overlegt de commissie met het bestuur van BLC.


Ted Sanders, vrijwilliger bij de jeugd, maakt deel uit van de commissie. Naast hem zoeken we nog twee mensen om mee te doen:


  1. een BLC-lid van de Senioren;
  2. een BLC-lid elders uit de vereniging.

We willen de Vrienden van BLC graag dit voorjaar vorm geven, zodat we voor het nieuwe seizoen een eerste club van vrienden hebben. BLC zoekt nog naar de beste manier om de Vrienden eervol te vermelden. Ook daarover mag de commissie meedenken.

Aanmelden en meer informatie bij vriendenvan@svblc.nl

 


Naar Nieuwsarchief

SUBMENU