Nieuwjaarsboodschap 2018

 

Beste leden en vrijwilligers van BLC, beste ouders,


BLC staat er in zijn geheel goed voor. We groeien op alle vlakken in ledenaantallen (jongens-meiden, jong en oud), financieel en sportief. We doen ertoe met bijna 800 leden. En 2018 heeft weer veel in petto voor BLC. Om te beginnen op 13 en 14 januari het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi en de nieuwjaarsreceptie met o.a. huldiging van de kampioenen. Maar wat brengt 2018 nog meer?  


Vernieuwbouw
Het is zover. Het jaar 2018 is aangebroken. Na 5 jaar voorbereidingen verwachten we in de zomer van 2018 het gehele clubhuis te kunnen renoveren. Onzekerheden over het nakomen van toezeggingen van de gemeente ’s-Hertogenbosch hebben we weten om te buigen in een raadsbesluit met € 400.000 subsidie voor de renovatie van de kleedkamers. Het Projectteam Vernieuwbouw treft alle voorbereidingen samen met het gerenommeerde architectenbureau BiermanHenket dat in 2017 een stevige sponsorbijdrage heeft gedaan door kosteloos tekeningen, berekeningen en ontwerpen te maken. Er zijn nog enkele technische, financiële en juridische aandachtspunten die opgelost moeten worden voordat de definitieve doorgang van de Vernieuwbouw in 2018 kan plaatsvinden. Een nieuw en modern honk, verduurzaamd en klaar voor de toekomst van BLC. We gaan ervoor. Heb je interesse om mee te helpen met dit project laat het ons dan weten en stuur een e-mail naar de Voorzitter van het Projectteam Vernieuwbouw, Joep Mol, office@joepmolarchitect.nl.


Verbinding
Een vast onderdeel in het beleid van BLC. Verbinden. Dat komt in 2018 ook weer op een aantal terreinen aan de orde.


Samenwerking tussen voetbalverenigingen
Zoals je wellicht in het nieuws (o.a. Brabants Dagblad) hebt kunnen lezen, hebben een aantal voetbalverenigingen in Den Bosch in 2017 de samenwerking opgezocht om de individuele belangen te bundelen en een krachtige vuist te maken. En dit is hard nodig omdat de politiek en het ambtelijk apparaat ten aanzien van het gemeentelijk sportbeleid weinig daadkracht laten zien, terwijl de knelpunten glashelder zijn. In het najaar heeft de inmiddels afgetreden wethouder Jos van Son namens het college haar Nota Buitensport aan de gemeenteraad gepresenteerd. De totstandkoming van deze Nota heeft zo ongeveer de gehele collegeperiode in beslag genomen en een rem gezet op alle doorontwikkelingen. Prachtige thema’s als samenwerken met de omliggende wijken, samenwerking tussen verenigingen en de goed onderbouwde investeringsnoodzaak voor vernieuwing of uitbreiding van accommodaties (bijvoorbeeld extra veld BLC) worden gepresenteerd zonder budgettaire dekking of onmogelijk gemaakt door de eigen juridische bepalingen.  En ook nu weer maken het College en de politieke partijen handig gebruik van het momentum door alle besluiten over de investeringen in accommodaties over de verkiezingen in maart te tillen. Het moge duidelijk zijn dat de vijf voetbalverenigingen (Emplina, FC Engelen, OJC Rosmalen, Wilhelmina, BLC) deze periode zullen gebruiken om de politieke partijen kleur te laten bekennen en gezamenlijk optrekken om de belangen van bijna 10.000 leden te behartigen. Daarnaast onderzoeken we of deze samenwerking in 2018 ook kan leiden tot een gezamenlijk inkoopbeleid voor alle voetbalverenigingen op onderwerpen als energie, materialen en opleidingen.   


Amateurpartnership met PSV
BLC is in het najaar benaderd door zowel FC Den Bosch als PSV om een partnership aan te gaan. Na een aantal gesprekken heeft het bestuur besloten om op het voorstel van PSV in te gaan. Het aanbod van PSV bestaat uit kennisdeling, maatschappelijke betrokkenheid, voordeel en beleving. PSV wil BLC helpen door haar kennis ter beschikking te stellen. Bijvoorbeeld op het gebied van spelersontwikkeling, sponsoring en medische zaken maar ook bij maatschappelijke projecten. Daarnaast geeft de nieuwe samenwerkingsvorm diverse voordelen en belevingsaspecten voor alle leden van BLC. En dit laatste aspect ondersteunt de verenigingsvisie van BLC. In januari zullen we de samenwerkingsovereenkomst ondertekenen, waarbij ook PSV selectiekeeper Yanick van Osch (oud-speler van BLC) aanwezig zal zijn. Yanick is nog altijd betrokken bij BLC en heeft inmiddels zijn stage bij BLC onder begeleiding van hoofdtrainer Maarten van Lith succesvol afgerond.     


Versterking
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 18 december jl. is het nieuwe bestuursmodel officieel in werking getreden. Vanaf 2014 bestond het bestuur uit drie leden. Dat is uitgebreid naar vijf. Er zijn twee bestuursfuncties bijgekomen die specifiek op de leden gericht zijn. De eerste betreft het Bestuurslid Jeugdzaken dat door Ron Keijsers ingevuld wordt en de tweede nieuwe functie betreft het Bestuurslid Senioren vertegenwoordigd door Gerry Donhuijsen.  Ook de secretarisfunctie is weer ingevuld met de komst van Frank Damen. Na twee jaar penningmeesterschap heeft Marten Middendorp het stokje overgedragen aan Mario Cordova. Marten heeft deze functie tijdelijk vervuld en een nieuw fundament neergezet rond de financiële inrichting van BLC. Zowel Mario als Frank zullen zich binnenkort voorstellen op de website.
Ook op trainersvlak is er nieuws. In december hebben we na een uitgebreide selectieprocedure gekozen voor John Huisman als nieuwe hoofdtrainer. John maakt zijn rentree en volgt in 2018 Maarten van Lith op. Ooit bij BLC begonnen als trainer, maakt hij nu zijn rentree na drie jaar afwezig te zijn geweest. Naast zijn uitgebreide ervaring als trainer bij verschillende verenigingen is hij ook 20 jaar opleider geweest bij de KNVB. Ook op dit vlak zal John een rol gaan spelen voor de doorontwikkeling van onze eigen selectietrainers. Op 13 januari ondertekenen wij met John de overeenkomst. 

Vertrek
Sinds 1 december 2012 is Robert Wit actief betrokken bij het bestuur. Na eerst het beleidsplan 'BLC 2020, Zichtbaar en Sportief Verbinden' te hebben opgesteld in opdracht van het toenmalig bestuur, is hij in het voorjaar van 2013 toegetreden als duovoorzitter. Na zes jaar wekelijks vele uren in BLC te steken, treedt hij op 1 december 2018 af. Het is tijd voor een nieuwe voorzitter die samen met zijn collega-bestuursleden en de vele vrijwilligers SV BLC een vaste en toonaangevende plek blijft geven in de Bossche sportwereld. We nodigen alle leden uit om een bijdrage te leveren aan het vinden van een nieuwe voorzitter. Dat is zowel een recht als een verantwoordelijkheid die bij het verenigingsleven past. De vacature verschijnt binnenkort op de website.        


Verankering
Sportief en zichtbaar verbinden. De subtitel van het beleidsplan BLC 2020. Beleid en cultuur zijn dynamisch. De maatschappij dendert door. Wat in 2012 de standaard was, is niet meer. Wedstrijdformulieren zijn achter een app verdwenen, spelerspassen opgeheven, communicatie verloopt via teamapps. Als leider van een elftal regel je nu zelf heel veel, waar tot voor kort het wedstrijdsecretariaat een centrale rol in het wedstrijdgebeuren speelde. Deze ontwikkelingen ondermijnen mogelijk de clubbinding. Hoe voorkomen we dat elftallen losweken van het verenigingsleven en de clubcultuur? Een uitdaging waar we anno 2018 ons bewust van moeten zijn. We blijven inzetten op belangrijke waarden als sfeer, samenhorigheid, laagdrempeligheid en vrijwilligersbijdragen door iedereen. Vrijwilligers spelen immers een belangrijke rol in het leggen van verbindingen met de vereniging. En ook BLC zoekt in 2018 nieuwe vrijwilligers. Wil je een bijdrage leveren aan deze florerende vereniging als trainer, leider, commissielid of wellicht als voorzitter? Stuur dan een e-mail naar Gerry Donhuijsen, bestuursenioren@svblc.nl of Ron Keijsers, bestuurjeugdzaken@svblc.nl


Het bestuur wenst iedereen een sportief en gezond 2018 toe. Graag zien wij je op de nieuwjaarsreceptie op 13 januari vanaf 16.00 uur.  


Met vriendelijke groet,

Robert Wit - voorzitter
Frank Damen – secretaris
Mario Cordova – penningmeester
Gerry Donhuijsen – bestuurslid Senioren
Ron Keijsers – bestuurslid Jeugdzaken


Naar Nieuwsarchief

SUBMENU