Bestuursupdate: Bart Wellens beoogd nieuwe voorzitter en bestuur tijdelijk versterkt

 

Per begin 2020 zal Bart Wellens de voorzittershamer van BLC ter hand nemen. Momenteel is Bart nog voorzitter bij honkbalvereniging de Gryphons in Rosmalen. Daar zal hij stoppen. Bart heeft een zoon bij BLC voetballen en is medeorganisator van het Jeugdkamp. Formeel dient zijn benoeming nog via de ALV te lopen. Wel zal hij na het Jeugdkamp alvast participeren in bestuursvergaderingen.

Informatie over de benoeming van Bart volgt evenals een uitgebreidere introductie.


Tijdelijke versterking bestuur (tot begin januari 2020)
Op dit moment is de bezetting van het bestuur te smal en ligt er te veel werkdruk bij de huidige bestuursleden. Er is gezocht naar mogelijkheden om per direct de zittende bestuursleden te ondersteunen met een tijdelijke uitbreiding. Tot het bestuur zullen toetreden Jeff van Houten als Algemeen Bestuurslid met een focus op de accommodatie. Jeff heeft een lange staat van dienst als vrijwilliger bij BLC.

Joost van Pagee neemt de functie van Frank Damen (secretaris) over. Frank heeft het te druk met zijn zakelijke activiteiten en heeft aangegeven graag ruimte te maken voor een ander. Joost heeft van 2013-2017 de functie van Jeugdco÷rdinator ingevuld en is nog steeds actief als co÷rdinator. Zijn kennis en expertise komt goed van pas om BLC naar een nieuw tijdperk te leiden.

Ook Robert Wit (voorzitter tot 1 december jl.) heeft aangegeven tot aan de start van Bart zijn bestuurservaring actief te zullen inzetten. Op dit moment is hij nog penningmeester a.i. Hij zal Bart mede voorbereiden op het voorzitterschap en zo goed mogelijk inwerken.

Er zal tot het aantreden van Bart vooralsnog geen vaste voorzitter zijn. De leiding zal per toerbeurt in handen zijn van een van de bestuursleden.

Wij vertrouwen erop dat de bestuurskracht bij BLC hiermee in een keer op peil is en ruimte creŰert om in relatieve luwte aan de toekomst van BLC te kunnen werken. En heb je interesse in een bestuursfunctie? Meld je dan aan via secretaris@svblc.nl.


Namens het bestuur,
Gerry Donhuijsen (Bestuurslid Senioren)
Ron Keijsers (Bestuurslid Jeugd)
Robert Wit (penningmeester a.i.)
Joost van Pagee (secretaris a.i.)
Jeff van Houten (Algemeen Bestuurslid a.i.)


Naar nieuwsoverzicht »

SUBMENU